AVG Privacyverklaring

Deze verklaring is opgesteld om u als cliënt van Levenscoach-tt te vertellen hoe ik met privacy gegevens omga.

Levenscoach-tt geeft levensloopbegeleiding aan mensen met o.a. een beperking.  Het bedrijf is gevestigd aan de Plattenkamp 47, 9412 BL Beilen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01133483 emailadres; info@levenscoach-tt.nl, telefoonnummer 31613485714.

Levenscoach tt kent een klachten en geschillen afhandeling via ZZP Nederland en heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Ik verzamelgegevens van cliënten om een dossier op te bouwen over de cliënten die ik begeleid. Ik heb adresgegevens nodig om nota’s te kunnen sturen, daarnaast verzamel  ik  persoonlijke informatie over de voorgeschiedenis van de cliënt.

De gegevens die ik verzamel worden enkel en alleen gebruikt om een goed beeld van de cliënt te kunnen vormen en hiervoor een passend begeleidingsplan te maken.

 

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een gesloten archiefkast. Ook staan er enkele gegevens op de pc. Deze pc is beveiligd met een wachtwoord.

Zodra de begeleiding  van de cliënt stopt worden de persoonlijke gegevens van de cliënt vernietigt tenzij de cliënt vraagt de gegevens over te dragen aan iemand anders.

Alleen de financiële administratie wordt  beveiligd bewaard zolang het nodig is voor de belastingdienst.

 

U bent verplicht mij uw adresgegevens en persoonlijke gegevens aan mij door te geven omdat het anders niet mogelijk is om u goed te kunnen begeleiden.

Beslist u om de gegevens niet te overhandigen dan heb ik het recht er voor te kiezen geen begeleiding te geven.

 

 

De rechten die u al cliënt heeft zijn de volgende;

  • Recht op inzage:U heeft te allen tijde recht om uw gegevens in te zien.
  • Recht op rectificatie:zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of fout verwerkt? Dan worden deze op verzoek aangepast.
  • Recht op het indienen van een klacht:als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Recht op overdracht:Beslist u om een andere  vorm van begeleiding te kiezen dan heeft u het recht om mij alle gegevens met betrekking tot de cliënt over te dragen.
  • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens:Wilt u niet dat ik uw gegevens bewaar dan kunt u mij dit aangeven en zal ik de gegevens verwijderen.