Levensloop begeleiding richt zich op levens brede ondersteuning en begeleiding van de cliënt .

 

Samen werken we op, een speelse wijze, aan de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen, het doen van de dagelijkse bezigheden.  Bovenal een ontwikkeling tot een waardig leven. 

Ik leer hoe men overzicht krijgt en houdt in het leven. Denk dan aan passende woonplek, scholing, werk, structurering, huishoudelijke taken, koken, tuinieren, zelfstandig reizen, wandelen, fietsen en met openbaar vervoer, relaties en vrijetijdsbesteding. Ook het leren omgaan met stress en hoe je het kan verminderen is een grote factor. Samen ontdekken van hoe kom ik in de flow. Ook leer ik de cliënt zelf een vangnet te krijgen en hoe hij/zij zelf om hulp kan vragen en behoeften kan aangeven. Ik ben bekend met de theorie van de Ervaring Ordening en de Concept Ondersteunende Communicatie. Met de methodiek Geef me de Vijf en de Curve. 

Maar bovenal durf ik buiten de gebaande paden te werken en handelen en vertrouw op eigen kracht en dat van de mede mens. Ik ben naast mijn reguliere opleidingen bekend met methoden, die je bewustwording van je eigen kracht vergroten, o.a. Vision Quest wandeling, Wim Hof methode, Numerologie, de Zweethut ceremonie, Stem bevrijding, Yoga en de kracht van de Natuur. Geweldig communiceren, communiceren vanuit het benoemen van je behoeften. Een manier van communiceren die gericht is op het verbinden in de relatie. 

Momenteel werk ik veel met kinderen en jongeren. Uiteraard is er dan ook veel overleg met de ouders/mantelverzorgers van de pupil. In mijn werk is de omgeving van de pupil erg belangrijk. Het is ook van belang dat we samen een team zijn en de hulp inzetten waar nodig.

 

Soms ben ik wat meer en soms wat minder nodig in het gezin. Hierin kan ik flexibel meebewegen.

 

De doelgroep waar ik momenteel mee werk zijn jongeren met een meervoudige beperking uit het Aut-is-me Spectrum, depressieve klachten, dwangmatig gedrag, een verstandelijke beperking en eigen spraakontwikkeling.

Jongeren die zich op hun eigen tempo en wijze ontwikkelen in het leven.

Mijn manier van werken is vooral vanuit mijn gevoel. Ik voel precies aan hoe de cliënt zich voelt en wat hij op dat moment nodig heeft. Door goed aan te voelen wat de cliënt nodig heeft blijf ik binnen zijn/haar grenzen. Dit geeft de cliënt rust, veiligheid en dit samen met duidelijkheid in een passende structuur, maakt dat van hieruit zijn/ haar eigen ontwikkeling op gang mag komen. Dit vraagt een voortdurende afstemming naar de meest optimale situatie en aanpak in het moment van de begeleiding. 2 stappen vooruit en dan weer terug.... En soms worden er geen stappen gezet, is ook wat er is. 

Er kan schriftelijk gecommuniceerd worden met de verschillende mantelzorgers en zorgverleners via o.a. Carenzorgt.

 

In de blog op de website, deel ik regelmatig foto's over de activiteiten die we samen doen.

Ik werk graag zoveel mogelijk buiten met de jongens en sluit aan bij de seizoenen en de belangstelling van de jongeren en jeugd.