Begeleiding richt zich op levens brede ondersteuning en begeleiding van de cliënt, noem het praktisch pedagogisch gezinsbegeleider of levensloop/ woon begeleiding.

 

Samen werken we op, een speelse wijze, aan de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen, het doen van de dagelijkse bezigheden.  Bovenal een ontwikkeling tot een waardig leven. 

Ik werk samen met de pupil aan het overzicht krijgen en houden in het leven. Denk dan aan: passende woonplek, scholing, ontwikkeling, activering, structurering, huishoudelijke taken, koken, tuinieren, zelfstandig reizen, wandelen, fietsen en met openbaar vervoer, relaties, vrijetijdsbesteding of anders. Ook het leren omgaan met stress en hoe je het kan verminderen is een grote factor. Samen ontdekken we van hoe "kom ik in mijn flow".  Ook werk ik samen met de cliënt aan een eigen netwerk (dating) en hoe hij/zij zelf om hulp kan vragen en behoeften kan aangeven. Ik ben bekend met de theorie van de Ervaring Ordening en de Concept Ondersteunende Communicatie. Met de methodiek Geef me de Vijf en de Curve. 

Maar bovenal bied ik voortdurend nabijheid (en houd toezicht) en durf ik buiten de gebaande paden te werken en handelen en vertrouw op eigen kracht en dat van de mede mens. Ik ben naast mijn reguliere opleidingen bekend met methoden, die je bewustwording van je eigen kracht vergroten, o.a. wandelen, koude training, Numerologie, de kracht van de Natuur, het buiten zijn. Geweldig communiceren, communiceren vanuit het benoemen van je behoeften. Een manier van communiceren die gericht is op het verbinden in de relatie. Een communicatievorm die ook binnen het onderwijs momenteel groeiende is.

Momenteel werk ik veel, een op een, met jongeren, die volwassen aan het worden zijn en open staan voor het op avontuur gaan de wereld in. Uiteraard is er voortdurend overleg met de ouders/mantelverzorgers van de pupil, die nog thuis woont. In mijn werk is de omgeving van de pupil erg belangrijk. Het is ook van belang dat we samen een team zijn en de hulp inzetten waar nodig.

In advertenties herken ik mijn werkzaamheden omschreven als praktisch pedagogisch gezinsbegeleider of levensloop begeleider

 

Soms ben ik wat meer en soms wat minder nodig in het gezin. Hierin kan ik flexibel meebewegen.

 

De doelgroep waar ik momenteel mee werk zijn jongeren met een meervoudige beperking uit het Aut-is-me Spectrum, gevoelige voor depressieve klachten, dwangmatig gedrag, een licht verstandelijke beperking en eigen spraakontwikkeling.

Jongeren die zich op hun eigen tempo en wijze ontwikkelen in het leven.

Mijn manier van werken is vooral vanuit mijn empatische gevoel. Ik voel precies aan hoe de cliënt zich voelt en wat hij op dat moment nodig heeft. Door goed aan te voelen wat de cliënt nodig heeft blijf ik binnen zijn/haar grenzen (proactieve houding). Dit geeft de cliënt rust, veiligheid en dit samen met duidelijkheid in een passende structuur, maakt dat van hieruit zijn/ haar eigen ontwikkeling op gang mag komen. Dit vraagt een voortdurende afstemming naar de meest optimale situatie en aanpak in het moment van de begeleiding. 2 stappen vooruit en dan weer terug.... En soms worden er geen stappen gezet, is ook wat er is. 

Er kan schriftelijk gecommuniceerd worden met de verschillende mantelzorgers en zorgverleners via o.a. Carenzorgt.

 

In de blog op de website, deel ik regelmatig foto's over de activiteiten die we samen doen.

Ik werk graag zoveel mogelijk buiten met de jongens en sluit aan bij de seizoenen en de belangstelling van de jongeren en jeugd.